KVALITET ANSVAR - Skemek Mekaniska AB Skellefteå

kvalitet

Kvalitet & ansvar

SKEMEK AB och dess personal skall i alla avseenden uppfylla sina kunders krav på kvalitet på företagets produkter och tjänster. Kunderna skall uppleva kvaliteten på företagets produkter och tjänster som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i företagets affärsrelationer. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar.

Med rätt kvalitet avses kundernas ställda (specificerade) krav på produkter och tjänster. Då kraven ej är specificerade, skall kvaliteten motsvara branschens ställda krav.

Företagets tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden. Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt samt ske under säkra förhållanden. Kvalitet i dessa båda begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en av oss inom företaget.

Ansvar för kvalitet

Aktivt engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att utveckla och vidmakthålla rätt kvalitet vid företaget. Varje medarbetare skall framstå som företagets kvalitetsambassadör såväl på den egna verkstaden som hos företagets kunder.

All personal som är engagerad i projektet har kvalitetsansvar för sin del och därmed även kvalitetsansvar på den slutgiltiga produkten. Detta ansvar avser även arbetsmiljön.

Varje person är kontrollansvarig för sina avsnitt i organisationen och har därmed full rätt att stoppa produktionen om någon del i enheten inte uppfyller gällande specifikationskrav.

Certifikat

* Alla våra montörer har gått kursen ”Heta arbeten”.
* Samtliga svetsare har godkända certifikat för sina arbetsuppgifter.

 

KontaktAnvänd gärna vår formulär vid kontakt

Namn:*
E-post:*
Telefon:*
Företag:
Angående:
Meddelande:
Spamkontroll: