Våra leverantörer - Skemek Mekaniska AB Skellefteå

Våra leverantörer

SKEMEK AB upprättar där det är möjligt ett samarbetsavtal med sina underleverantörer som innehåller nettopriser, leveransvillkor etc.

Vi strävar efter att ha en dialog och erfarenhetsåterföring med våra leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga, hög produktkvalitet och ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Varje leverantör registreras i vårt leverantörsregister. Fel och brister i tillverkning, kvalitet eller leverans antecknas på leverantörskortet. Dessa faktorer beaktas vid vår årliga värdering av leverantörerna.

lev

KontaktAnvänd gärna vår formulär vid kontakt

Namn:*
E-post:*
Telefon:*
Företag:
Angående:
Meddelande:
Spamkontroll: